Zlatan nakit i predmeti koji služe za ukrašavanje, izrađeni uglavnom od plemenitih metala, zlata, srebra, platine. Zlatan nakit su ranije izrađivale zanatlije-juveliri ili umetnici, dok se danas time bavi primenjena umetnost, ali se sve više zlatan nakit proizvodi masovno i u sirijskoj proizvodnji, dok ga zlatare prodaju. Zlatan nakit izrađen je uglavnom od  zlata i  prodaje se u  zlatarama. U dvadesetom veku je razvoj nauke i tehnologije doveo do stvaranja novih oblika i vrsta zlatnog nakita uz zadržavanje starih i njihovu modifikaciju.

Postojanje zlatnog nakita, pa samim tim i zlatara javlja se sa potrebom čoveka za ulepšavanjem ili za isticanjem svog položaja u društvu. U početku bile su to kosti ili kamenje nanizano na vunenu nit čineći tako neku vrstu ogrlice. Zatim čovek počinje da koristi sve što mu priroda nudi, od ptičijeg pera ili venca sačinjenog od grančica i ukrasnog cveća, pa do plemenitih metala kao što su zlato, srebro, platina. Posebnu važnost nakit je imao kod starih Egipćana, Rimljana, starih Grka. Neki od ukrasnih predmeta iz tog perioda su i do danas ostali sačuvani. U novijoj istoriji za izradu nakita sve više se koriste plemeniti metali, zlato, srebro, platina, kao i kombinacija zlata i dragog kamenja.

Savremeni kreatori koji su nakit svrstali isključivo u modne trendove i sastavni deo svakodnevne garderobe, pojačavaju njegovu eksplicitnost kreirajući upravo nakit namenjen pojedincima koji znaju da ga nose. Tako se pojavljuje specijalno kreiran zlatan nakit ili nakit od srebra, platine sa ili bez dragog kamenja, za određenu javnu ličnost.

Može li se zamisliti princeza Grejs Keli a da na svom vratu ima bilo šta drugo osim dijamantske ogrlice od zlata. Nakit je sastavni deo te ličnosti koja više nije kompletna bez njega, te i nije daleko od istine da čovek ono što nosi u sebi, nosi i na sebi.

Zlatara Babić >>>